Prečo je dobré mať pri hľadaní zamestnania aj prax z brigád

22. 01. 2024 | 08:01

Prax z brigád môže byť významným prínosom pri hľadaní trvalej pracovnej pozície. Existuje niekoľko dôvodov, prečo je dobré mať brigádnu prax pri hľadaní zamestnania:

1. Získanie Skúseností:

Brigádne zamestnanie často umožňuje získať rôznorodé skúsenosti v rôznych odvetviach. Tieto skúsenosti môžu prispieť k rozvoju rôznych pracovných zručností a zlepšiť vaše schopnosti, čo je prínosné pri hľadaní stabilnejšej pracovnej pozície.

2. Praktická Aplikácia Teoretických Vedomostí:

Brigády vám môžu poskytnúť príležitosť aplikovať teoretické vedomosti získané počas štúdia v reálnom pracovnom prostredí. To môže posilniť vašu schopnosť prepojiť teóriu s praxou a ukázať, že máte skúsenosti, ktoré môžu byť cenné pre potenciálnych zamestnávateľov.

3. Rozvoj Soft Skills:

Brigádne zamestnanie často vyžaduje rozvoj tzv. "soft skills" (mäkkých zručností), ako sú komunikácia, tímová spolupráca, riešenie problémov a adaptabilita. Tieto dovednosti sú cenenejšie a sú dôležité v mnohých profesionálnych prostrediach.

4. Rozšírenie Siete Kontaktov:

Pracovanie v rôznych brigádnických prostrediach môže umožniť rozšírenie siete kontaktov. Poznáte rôznych ľudí a budujete vzťahy, čo môže byť užitočné pri hľadaní práce v budúcnosti. Osoby, s ktorými ste pracovali na brigádach, môžu poskytnúť odporúčania alebo tipy na pracovné príležitosti.

5. Demonštrácia Pracovnej Ethiky:

Brigádne zamestnanie umožňuje demonštrovať vašu pracovnú etiku a odhodlanie. Ak zamestnávateľ vidí, že ste ochotní pracovať na rôznych pracovných miestach a podmienkach, môže to vytvoriť pozitívny dojem o vašom nasadení.

6. Získanie Referencií:

Brigádne zamestnanie môže poskytnúť príležitosť získať pozitívne referencie od rôznych zamestnávateľov. Tieto referencie môžu byť cenným prínosom k vašej žiadosti o zamestnanie a môžu vzbudiť záujem potenciálnych zamestnávateľov.

7. Démonštrácia Flexibility:

Prax z brigád môže naznačovať vašu flexibilitu a schopnosť prispôsobiť sa rôznym pracovným situáciám. To môže byť výhodné v prostredí, kde je dôležitá schopnosť rýchlej adaptácie.


V súhrne môže brigádna prax prispieť k rozvoju viacerých aspektov vašej profesionálnej identity a predstaviť vás zamestnávateľom ako kandidáta so širokým spektrom skúseností a schopností. Nezriedka môže byť tento druh praxe rozhodujúcim faktorom pri výbere nového zamestnanca.


Autor: Martin Jeník