Problém elektrického žiarenia a jeho riešenie

13. 09. 2018 | 10:09

V súčasnosti, v dobe čoraz zložitejších komunikačných a riadiacich systémov, narastajú chyby spôsobené rušením exponenciálne. Priemysel sa o problematiku elektrického žiarenia a EMC zaujíma stále viac a prijíma čoraz prísnejšie normy a predpisy.

Tienenie nebolo nikdy väčšou výzvou ako dnes. EMC a s tým súvisiace účinné tienenie sa stali rovnako dôležitými aspektmi návrhu ako čokoľvek iné. Predstavte si komplikácie pri navrhovaní lekárskych prístrojov alebo obranných systémov. Ako môžu dosiahnuť 100 % ochranu proti rušeniu? Reálne je to nemožné, keďže v súčasnosti existuje obrovské množstvo zdrojov šumu. Podstatne realistickejšie je snaženie sa o minimalizáciu rušenia vhodne nainštalovaným systémom tienenia. Ak je nejaká inštalácia náchylná na elektromagnetické (EMI), rádiofrekvenčné (RFI) alebo elektrostatické (ESD) rušenie, čo väčšina aplikácií je, treba využiť nejakú formu tienenia káblov od interných alebo externých zdrojov rušenia.

Existujú štyri základné typy šumu, ktoré môžu ovplyvňovať kabeláž prístrojov alebo riadiacich obvodov: vedené elektromagnetické rušenie, vyžarované elektromagnetické rušenie, ESD a RFI. Ak dokážeme určiť, ktorý z uvedených typov spôsobuje rušenie, treba pochopiť, či ide o rušivé prostredie nízkej, strednej alebo vysokej úrovne. Pocínované medené opletenie, špeciálny uzemňujúci vodič a trojvrstvová hliníková fólia poskytujú najkompletnejšiu ochranu proti elektrickému rušeniu, a to v celom rozsahu frekvencií. Mnohé dôkladné testy dokázali, že opletené tienenie môže byť nevyhnutnosťou. Ak sa kábel nachádza v statickej aplikácii, opletenie poskytujúce 70 % krytie prináša excelentné výsledky.

V skutočnosti sa tieto výsledky nemenia ani pri konštrukcii s opletením, ktoré pokrýva kábel na 98 %. Flexibilné káble však majú špecifické požiadavky na tienenie, ktoré pramenia z ich namáhania pri pohybe a ohýbaní. Pri aplikáciách, v ktorých sa vyskytuje ohýbanie káblov, test dokázal, že optimálne je hustejšie opletenie, pokrývajúce 85 %, a to ešte v kombinácii s fóliovou tieniacou páskou.


Autor: Admin Administrátor