Ťažba štrku

12. 04. 2023 | 16:04

Ťažba štrku je proces získavania a separovania štrku z prírodných zdrojov, ako sú rieky, jazerá a pieskoviská. Ťažba štrku sa vykonáva pomocou rôznych typov ťažobných zariadení, ako sú bagre, lopatové rypadlá, čerpadlá a podobne.

Ťažba štrku môže mať vplyv na prírodné prostredie a ekosystémy, najmä keď sa vykonáva neudržateľným spôsobom. Nezodpovedná ťažba môže viesť k zmenám v hydrológii, degradácii pôdy, strate biodiverzity a iným negatívnym environmentálnym vplyvom. Preto sú v mnohých krajinách stanovené prísne environmentálne a zákonné obmedzenia na ťažbu štrku.

Existujú aj alternatívne spôsoby ťažby štrku, ktoré sú menej škodlivé pre životné prostredie. Napríklad recyklácia a opätovné použitie stavebných materiálov môže znížiť množstvo potrebného nového štrku. Ďalšou alternatívou je ťažba štrku z umelých zdrojov, ktoré sú vytvorené na miestach, kde sa pôvodne nachádzalo vodné územie. Tieto zdroje umožňujú ťažbu štrku bez zásahu do prírodných ekosystémov.


Autor: Števo Mačák