Výsledky vyhľadávania

čistenie betónového plota

čistenie priemyselných objektov

špinavá fasáda

čistenie fasád

Čistenie priemyselných objektov. Čo všetko to obnáša?

20. 07. 2020 | 11:07

Firmy a spoločnosti, ktoré chcú udržiavať bezpečné a zdravé pracovné prostredie, by mali z času na čas účinne vyčistiť veľké priestory, ako sú sklady či špinavú fasádu na budovách. Niektoré nariadenia dokonca vyžadujú, aby sa takéto čistiace úkony vykonávali v pravidelných intervaloch.