Najnovšie články

biznis park rampová

12. 04. 2023 | 16:04

štrk

ťažba štrku

Ťažba štrku je proces získavania a separovania štrku z prírodných zdrojov, ako sú rieky, jazerá a pieskoviská.


Faktory vplývajúce na cenu zemných a výkopových prác

16. 09. 2020 | 08:09

Bez znalosti konkrétnych informácií týkajúcich sa projektu je ťažké poskytnúť predstavu o konečných nákladoch. Zostavili sme zoznam niektorých hlavných faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť cenu zemných a výkopových prác v Michalovciach, Humennom či Sečovciach.


Čistenie priemyselných objektov. Čo všetko to obnáša?

20. 07. 2020 | 11:07

Firmy a spoločnosti, ktoré chcú udržiavať bezpečné a zdravé pracovné prostredie, by mali z času na čas účinne vyčistiť veľké priestory, ako sú sklady či špinavú fasádu na budovách. Niektoré nariadenia dokonca vyžadujú, aby sa takéto čistiace úkony vykonávali v pravidelných intervaloch.